Algemene voorwaarden

 • Wanneer u kiest voor een abonnement machtigt u ons om de komende maanden uw lidmaatschap, iedere maand, voor het einde van de maand automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Dit geldt alleen voor de abonnementsvormen. De overige tarieven kunt u per pin of contant aan de toonbank voldoen.
 • Wanneer u niet kiest voor automatische incasso kunt u het hele bedrag van het door u gekozen abonnementsvorm vooraf in 1 x betalen aan de toonbank, contant of per pin.
 • Op de door u aangekochte diensten kan geen restitutie plaatsvinden.
 • Als wij niet kunnen incasseren om welke reden dan ook wordt een herinnering gestuurd en het maandbedrag vermeerderd met 4,50 administratiekosten.
 • Wanneer u geen gebruik meer maakt van onze faciliteiten, ontslaat dat u niet van uw verplichting tot maandelijkse betaling.
 • De algemene voorwaarden voor het slenderen/ vacushaper hangen duidelijk leesbaar bij Egt Slender You en zijn ten alle tijden verkrijgbaar.
 • Bij aankoop van de strippenkaart blijft deze achter in de studio en iedere keer wanneer u komt wordt deze afgetekend en geeft u zelf een paraaf voor akkoord.
 • Afspraken dienen altijd vooruit te worden ingepland. U kunt enkel voor de tijdsduur van het door u gekozen abonnementsvorm vaste afspraken maken. Dat wil zeggen: wanneer u een 10 strippenkaart neemt kunt u 10 afspraken inplannen en wanneer u kiest voor een abonnementsvorm kunt u afspraken inplannen voor 3, 6 of 12 maanden.
 • Het abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met een minimale duur van 3, 6 of 12 maanden.
 • Het abonnement en de strippenkaart zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
 • Omzetting van het lidmaatschap kan enkel schriftelijk aan ons worden doorgegeven.
 • Met de kerstvakantie zijn wij 2 weken gesloten, deze weken zitten in uw lidmaatschap verwerkt. U kunt deze lessen niet inhalen. Tijdens de zomervakantie is er een zomerrooster van toepassing, u kunt dan altijd op een ander tijdstip sporten. Uitval van lessen wordt bekend gemaakt via de website, Facebook en in de studio zelf.
 • Wij geven graag iedereen waar hij /zij recht op heeft:
 • Bij een 12 maanden abonnement bieden wij u de mogelijkheid i.v.m. vakantie, eenmalig voor een aaneengesloten periode van maximaal 1 maand het abonnement stop te zetten.
 • Bij langdurig ziekte kunnen wij het abonnement voor maximaal 3 maanden stopzetten. Let op dit geldt alleen bij de 6 en 12 maanden abonnementsvormen. Hierbij vragen wij u om een doktersverklaring.
 • Het is mogelijk dat u door ons telefonisch benaderd wordt om een afspraak in overleg te verplaatsen.
 • Egt Slender You heeft het recht acties en kortingsregelingen aan te bieden. Deze zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementsvormen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk vermeld.
 • U dient de aanbevolen (sport)kleding te gebruik: legging(lang)/sportbroek, shirt/trui/sokken. Let op! Geen ritsjes of iets dergelijks. Schoenen zijn enkel toegestaan in de vacushaper mits deze schoon zijn.
 • Wij vragen u om minimaal 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn zodat u zich niet hoeft te haasten met omkleden. Dit voorkomt eventuele uitloop op de apparaten. Wanneer u te laat bent zijn wij genoodzaakt de tijd op het apparaat in te korten.
 • Egt Slender You beschikt helaas niet over een aparte kleedruimte dus probeert u ervoor te zorgen dat u al omgekleed bent.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van uw persoonlijke eigendommen, uw eigendommen kunt u in de daarvoor bestemde lockers/kluisjes in de gang opbergen.

Open: Maandag t/m vrijdag 9:00 - 14:30 | Dinsdag woensdag en donderdagavond van 17:00 - 21:00  | Zaterdag 9:00 - 12:00

H├╝rtstraat 5A | 3203 LH Spijkenisse | 0181-850087 | info@egtslenderyou.nl | facebook.nl/egtslenderyou